Informasjon

 

Praktisk Informasjon;

 

Turneringsledelsen for Orkla Sparebank Cup består av følgende personer:

 

Turneringsledelse:
Leder Angelique Oddli 406 44 589 angieoddli@outlook.com
Nestleder Anders Rotstigen Skjøld 975 09 354 daglig.leder@orkanger-if.no
Sekretariat Stein Atle Gangås 470 17 240 sagangaas@hotmail.com
Dugnadsansvarlig Mona Iselin Svanholm 918 17 592 monaiselin.svanholm@shawcor.com
Dommeransvarlig      
Utstyrsansvarlig Jonny Åge Lium 400 51 388 Jonny.lium@skuls.no
   
 Sekretariat:

 Sekretariatet har tilhold i klubbhuset. (Det røde bygget nede ved fotball banene)

 

 Sekretariatet er bemannet:

  Lørdag  kl. 08.00 – 18.00

 Søndag  kl. 08.00 - 17.00

 

Lagsliste leveres i sekretariatet FØR første kamp!

 

Kampoppsett; (viktig å ta en siste sjekk før dere ankommer om det er noen lag som evt har trukket seg, og som igjen har ført til endringer i oppsettet) – sjekk hjemmeside for kampoppsett

 

Parkering: vil bli i området bak Amfi OTI senteret som ligger ved Orklahallen, og i forbindelse med Folkehelsesenteret.

 

Resultatene: kan du finne på hjemmesiden vår: OIF Fotball - OIF-Fotball

 

TURNERINGSBESTEMMELSER

 

Spilletider:            Antall:                        Innledende:

G 19                           11 spillere               2x20 min Uten pause           (Sluttspill samme tider)

G 16                           11 spillere               2x20 min Uten pause           

J 17                            11 spillere               2x20 min Uten pause

J 15                            11 spillere               2x20 min Uten pause

G/J 14                        11 spillere               2x20 min Uten pause

G/J 13                         9 spillere                2x20 min Uten pause

G/J 12                         9 spillere                2x20 min Uten pause

 

Kampoppsett:

For å se kampoppsett gå inn på:

 

Innledende kamper:

 • Lagenes rekkefølge bestemmes av poengtall, 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap.

• Står to eller flere lag likt i poeng, er målforskjellen avgjørende for plassering.

• Er målforskjellen den samme, går det lag foran som har scoret flest mål.

• Står lagene fortsatt likt, er resultatet av deres innbyrdes kamp(er) avgjørende for plassering.

 • Står lagene fortsatt likt, avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning.

 

Sluttspill:

Ved resultatlikhet etter ordinær tid spilles det golden goal over 2 omganger á 5 minutter uten pause. Ved fortsatt uavgjort resultat går det til straffesparkkonkurranse. 5 straffer hver, deretter én og én.

 

Reglement

 

 Jury og protester

 Juryleder er:  

 Eventuelle protester skal leveres skriftlig i sekretariatet senest 30 minutter etter kampslutt. For protester som omhandler forhold under kampen skal dommer underrettes før dommeren forlater banen eller banens område. Gebyr pålydende kr. 500,- må medfølge. Gebyret refunderes dersom protesten tas til følge. Hvis den avslås tilfaller gebyret arrangøren. Alle avgjørelser fattet av jury er endelige og kan ikke ankes.

Spilleberettigelse

 En spiller må være spilleberettiget for den klubb vedkommende representerer.. En spiller har bare anledning til å delta på ett lag i sin aldersklasse. Alle lag skal i god tid før første kamp levere en liste med oversikt over spillere laget benytter under turneringen. En spiller er ikke spilleberettiget på Kick off Cup før vedkommende står oppført på laglisten. Laglister fylles ut gjennom påmeldingssiden. Se Maks antall spillere pr. lag i klasser med sluttspill: 11`er 18 spillere 9`er ?SJEKK

Overårige For 9’er fotball kan man ta med totalt 2 overårige spillere i troppen, hvorav 1 av dem kan være på banen til enhver tid.

 

Flytting av lag

 Turneringsledelsen har anledning til å flytte lag til en annen klasse dersom sportslige hensyn tilsier dette. Draktfarger Om to motstandere har draktfarger som er vanskelige å skille skal laget som er oppsatt som bortelag bruke bortedrakter eller vester. Kampleder avgjør om dette er nødvendig. Kampleder er også ansvarlig for å stille med vester.

Sanksjoner

2 gule kort eller direkte rødt kvalifiserer til én kamp karantene. Det samme gjelder hvis en spiller har fått 3 gule kort i løpet av turneringen. Alle forseelser blir vurdert av juryen, som bedømmer om strengere sanksjoner bør ilegges på grunnlag av forseelsens alvorlighetsgrad. Karantene skal sones i neste kamp i turneringen. Hvis forseelsen skjer i siste kamp i turneringen, slipper spilleren karantene. Kvalifiserer utvisningen til 2 eller flere kamper gjelder følgende: Soning skal skje i kamper i turneringen. Ved fortsatt gjenstående soning skal resterende kamper, med unntak av én kamp, sones i de førstkommende obligatoriske kamper for det lag spilleren ble utvist for. Når en spiller får gult kort må spilleren gå av banen i 5 minutter uten at laget kan sette inn en ny spiller.

 Premiering

• A-sluttspill: 3 beste lag får Premie

Lag uten sluttspill får individuelle premier.

 

 


Samarbeidspartnere

OrklaSparebank RGB liggende Svart COOP NORDVEST JPG format 002 orkland energi logo CMYK aktivboks logo CMYK 17 Kvalitetsklubb Emblem CMYK Positiv Godkjent Logo heimdal sag.no6 Nike Swoosh Logo Black original 400x200 web ann Orka cup